ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด

เข้าสู่เว็บไซต์